Hỗ trợ trực tuyến Điện thoại: (84.059) 3897 599 Fax: (84.059) 3828 240
Nông sản
Công ty TNHH MTV Gái Thành
(22/02/2019 - 22/02/2020)
Công ty TNHH MTV Gái Thành thành lập năm 2009 chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản: cà phê, tiêu, chanh dây xuất khẩu, sản xuất và kinh doanh dịch chanh dây. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại cây giống chanh dây Đài Loan, cây giống chanh...
Công ty TNHH MTV Gái Thành
HTXNN- Chư A Thai thành lập năm 1985, nằm ở phía Tây của huyện Phú Thiện- tỉnh Gia lai là vùng trọng điểm sản xuất Nông Nghiệp của huyện với lợi thế có công trình thủy lợi Ayun Hạ việc sản xuất Nông nghiệp ổn định, ít nhất mùa; có diện tích tự nhiên...
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHƯ A THAI
hạt tiêu đen 570 g/l
(05/11/2015 - 01/11/2020)
Hạt tiêu đen xuât khẩu 570g/l +dung trọng : 570g/l +tap chất 0.1% +Dộ ẩm : 13%
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai
hạt tiêu đen 550 g/l
(05/11/2015 - 05/11/2020)
Hạt tiêu đen: 550 g/l + Dung trọng: 580 g/l + độ ẩm 12% + tap chất: 0.1 %
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai
hạt tiêu đen 500 g/l
(05/11/2015 - 10/05/2021)
TIÊU ĐEN 500 g/l +dung trong : 500 g/l + Độ ẩm : 12% max +tap chát 0.1% max
Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai