Hỗ trợ trực tuyến Điện thoại: (84.059) 3897 599 Fax: (84.059) 3828 240
Dịch vụ xây dựng
Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình
(22/02/2019 - 22/02/2020)
Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ KÌNH
DNTN Lý Kình
(20/12/2018 - 20/12/2019)
Một lĩnh vực hoạt động chủ chốt và cũng là thế mạnh của Doanh Nghiệp tư nhân Lý Kình là chuyên đào bới, bốc xúc, vận chuyển các hạng mục thi công công trình thuộc ngành xây dựng cơ bản. Ngay từ những bước đi đầu tiên, Doanh nghiệp đã khẳng định mình...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ KÌNH