Kinh Doanh: Đồ Gỗ Mỹ Nghệ

Ngày đăng tin:: 21/05/2014

Ngày hết hạn:: 21/05/2019

Tiêu đề: 

Ngành hàng: 

Mã sản phẩm: 

Mô tả chi tiết về sản phẩm: 

Xuất xứ: 

Thương hiệu: 

Đơn giá: 

Các điều khoản về giá: 

Cảng: 

Phương thức đóng gói: 

Phương thức thanh toán: 

Ghi chú:: 

Thời gian giao hàng: 

Số lượng tối thiểu: 

Khả năng cung cấp: 

Chứng chỉ quản lý chất lượng : 

Kinh Doanh: Đồ Gỗ Mỹ Nghệ

Thủ công mỹ nghệ

Sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ

()

Họ và tên:: 

Chức vụ:: 

Địa chỉ:: 

Điện thoại:: 

Fax:: 

Trần ĐÌnh Lạc

Chủ nhiệm

Thôn Châu Thành - Đăk Yă- Mang Yang - Gia Lai

0593 839 034

0593 839 034