Quảng Cáo, In Ấn

Ngày đăng tin:: 21/05/2014

Ngày hết hạn:: 21/05/2019

Tiêu đề: 

Ngành hàng: 

Mã sản phẩm: 

Mô tả chi tiết về sản phẩm: 

Xuất xứ: 

Thương hiệu: 

Đơn giá: 

Các điều khoản về giá: 

Cảng: 

Phương thức đóng gói: 

Phương thức thanh toán: 

Ghi chú:: 

Thời gian giao hàng: 

Số lượng tối thiểu: 

Khả năng cung cấp: 

Chứng chỉ quản lý chất lượng : 

Quảng Cáo, In Ấn

Các dịch vụ khác

Quảng cáo, in ấn

()

Họ và tên:: 

Chức vụ:: 

Địa chỉ:: 

Điện thoại:: 

Fax:: 

Nguyễn Trọng Giàu

Giám đốc

Tổ 5- Phường Trà Bá - Tp.Pleiku - Gia Lai

0979 973 573