Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Miền Núi Gia Lai

Ngày đăng tin:: 22/02/2019

Ngày hết hạn:: 22/02/2020

Tiêu đề: 

Ngành hàng: 

Mã sản phẩm: 

Mô tả chi tiết về sản phẩm: 

Xuất xứ: 

Thương hiệu: 

Đơn giá: 

Các điều khoản về giá: 

Cảng: 

Phương thức đóng gói: 

Phương thức thanh toán: 

Ghi chú:: 

Thời gian giao hàng: 

Số lượng tối thiểu: 

Khả năng cung cấp: 

Chứng chỉ quản lý chất lượng : 

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Miền Núi Gia Lai

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai

()

Họ và tên:: 

Chức vụ:: 

Địa chỉ:: 

Điện thoại:: 

Fax:: 

Nguyễn Thị Sen

Giám đốc

18 Lê Hồng Phong, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

0269 3827368