Trang này không có thông tin vì một số lý do:
  • Không có thông tin đối với ngôn ngữ hiện tại, bạn hãy thử chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác
  • Thông tin đã bị xóa hoặc hết hạn đăng tải


Sở Công Thương Gia Lai - Địa chỉ: Tầng 7,8 - Trụ Sở Liên Cơ Quan, 17 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Điện thoại: (84.059) 3824354, Fax: (84.059) 3828240