Công Ty Cổ Phần Du Lịch Gia Lai

Ngày đăng tin:: 22/02/2019

Ngày hết hạn:: 22/02/2020

Tiêu đề: 

Ngành hàng: 

Mã sản phẩm: 

Mô tả chi tiết về sản phẩm: 

Xuất xứ: 

Thương hiệu: 

Đơn giá: 

Các điều khoản về giá: 

Cảng: 

Phương thức đóng gói: 

Phương thức thanh toán: 

Ghi chú:: 

Thời gian giao hàng: 

Số lượng tối thiểu: 

Khả năng cung cấp: 

Chứng chỉ quản lý chất lượng : 

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Gia Lai

Dịch vụ du lịch

Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai

()

Họ và tên:: 

Chức vụ:: 

Địa chỉ:: 

Điện thoại:: 

Fax:: 

Nguyễn Trần Hanh

Tổng Giám đốc

03 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

0269 3871550