Chi Nhánh Công Ty Tnhh Mtv Nguyễn Hiệu Gia Lai

Ngày đăng tin:: 22/02/2019

Ngày hết hạn:: 22/02/2020

Tiêu đề: 

Ngành hàng: 

Mã sản phẩm: 

Mô tả chi tiết về sản phẩm: 

Xuất xứ: 

Thương hiệu: 

Đơn giá: 

Các điều khoản về giá: 

Cảng: 

Phương thức đóng gói: 

Phương thức thanh toán: 

Ghi chú:: 

Thời gian giao hàng: 

Số lượng tối thiểu: 

Khả năng cung cấp: 

Chứng chỉ quản lý chất lượng : 

Chi Nhánh Công Ty Tnhh Mtv Nguyễn Hiệu Gia Lai

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ

Chi nhánh công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai

()

Họ và tên:: 

Chức vụ:: 

Địa chỉ:: 

Điện thoại:: 

Fax:: 

Nguyễn Văn Hiệu

Giám đốc

15 Đống Đa, Phường Ia Kring, Thành Phố Pleiku tỉnh Gia Lai

0978067879