Hộ Kinh Doanh Kính Thuốc Số 1 Gia Lai

Ngày đăng tin:: 22/02/2019

Ngày hết hạn:: 22/02/2020

Tiêu đề: 

Ngành hàng: 

Mã sản phẩm: 

Mô tả chi tiết về sản phẩm: 

Xuất xứ: 

Thương hiệu: 

Đơn giá: 

Các điều khoản về giá: 

Cảng: 

Phương thức đóng gói: 

Phương thức thanh toán: 

Ghi chú:: 

Thời gian giao hàng: 

Số lượng tối thiểu: 

Khả năng cung cấp: 

Chứng chỉ quản lý chất lượng : 

Hộ Kinh Doanh Kính Thuốc Số 1 Gia Lai

Các dịch vụ khác

Hộ kinh doanh kính thuốc số 1 Gia Lai

()

Họ và tên:: 

Chức vụ:: 

Địa chỉ:: 

Điện thoại:: 

Fax:: 

Hoàng Văn Hiển

Giám đốc

20-22 Cách Mạng Tháng 8 – P.Hoa Lư – TP Pleiku

02693 826530