Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

1327 Trường Chinh, P. Chư H'drong, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Điện thoại liên hệ

+84 902 711 899

Ngành hàng

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )