Công ty TNHH TM và DV Đức Thanh Gia Lai

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

04A Trần Phú, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại liên hệ

(0269) 3824734

Ngành hàng

Điện, Điện tử, Điện lạnh

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )