Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn 5 - Xã Nam Yang - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai, Xã Nam Yang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại liên hệ

0903002247

Ngành hàng

Đặc sản Gia Lai

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )