Hợp tác xã mật ong Phương Di IA Grai

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Làng Klá 1 - Xã Ia Dêr - Huyện Ia Grai - Gia Lai, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại liên hệ

0909 66 1919

Ngành hàng

Đặc sản Gia Lai

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )