Công ty “GANIC FOODS LTD”, có nhu cầu nhập khẩu thức ăn cho cá (20-12-2021)
Các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ:

Company Name : GANIC FOODS LTD

Address : 10th Floor, UAC Building, Odunlami Street, Marina, Lagos

Website: www.ganicfoods.com

Contact Person/Position : Bukola Adelabu/Chief Operating Officer

Emai: bukola@ganicfoods.com

WhatsApp: +234 803 345 1150

Import: Dog Food & Fish Feed bulk importation.

Quảng cáo