Cửa hàng điện thoại Thành Pleiku

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

212 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại liên hệ

0905050339

Ngành hàng

Thiết bị giải trí, viễn thông

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )